ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktora Konopki ps. "Grom"

Strzelcy Weteranom

W dniach 11-12 września 2021r. zrealizowaliśmy zadanie publiczne pn. ,,Strzelcy Weteranom” mające na celu udzielenie wsparcia Weteranom działań poza granicami państwa. Rozpoczęliśmy o godz. 9 rano rajdem rowerowym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego gdzie uczestnicy poznali ciekawe przyrodniczo miejsca oraz zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym bitwę 9 PSK AK z Niemcami. Kolejnymi punktami programu było zwiedzanie Muzeum Mleka w Grajewie oraz rejs po Jeziorze Rajgrodzkim. Wieczorne spotkanie integracyjne w OW Energetyk, a w niedzielę zawody strzeleckie. Dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia: Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży, Burmistrz Rajgrodu, Starosta Grajewski, Kazimierz Gwiazdowski, Raj Team Rajgród, Artur Wiatr i Andrzej Sikora Biebrzański Park Narodowy, Muzeum Mleka w Grajewie, Gminny Ośrodek Kultury w Rajgrodzie, Yacht Club Arcus w Rajgrodzie, Strzelcy z Grajewa i Gołdapi. Pozdrawiamy uczestników z Gołdapi, Białej Podlaskiej, Grajewa, Suwałk, Łomży. Szacunek i Wsparcie.