ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktora Konopki ps. "Grom"

Organizacja klubu seniora

Z radością chcielibyśmy poinformować, że w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Szczuczyn zostały utworzone Kluby Seniora. Zajęcia oraz aktywności odbywać się będą zarówno w samym Szczuczynie oraz w Niedźwiadnej.

Definicja pojęcia „senior” wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla pewnego etapu życia człowieka. Do naszych klubów mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 60 lat życia, są mieszkańcami gminy Szczuczyn, są osobami bezrobotnymi oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora.

W raz z partnerami tj.:
– Gminą Szczuczyn
– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie
– Parafią pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie
– Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
– Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo

Pragniemy zachęcić do zapisywania się do zorganizowanych przez nas Klubów w Szczuczynie oraz Niedźwiadnej oraz uczestnictwa w aktywnościach prowadzonych przez partnerów.

Czym będziemy się zajmować?

Kluby seniora realizują następujące zadania:

 1. Organizowanie dla członków Klubów atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego poprzez tworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie,
 2. Organizowanie wyjść do kina, teatru,
 3. Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką,
 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń, tego jak im zapobiegać, jak leczyć. Utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
 5. Organizowanie zajęć tematycznych tj.:
  – edukacja dla bezpieczeństwa,
  – sportowe,
  – nordic walking,
  – pierwsza pomoc przedmedyczna,
  – rękodzieło,
  – kulinarne,
  – prozdrowotne,
 6. Aktywna współpraca z Policja oraz Państwową Strażą Pożarną – pogadanki, prelekcje na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szczuczyn

Zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 10-16, w Klasztorze przy Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie przy ul. Szpitalnej 1, 19-230 Szczuczyn

Niedźwiadne

Zajęcia 3 razy w tygodniu w godzinach od 10.00 do 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Niedźwiadnej, Niedźwiadna 42, 19-230 Szczuczyn.

Pełny regulamin klubu seniora znajduje sie tutaj