ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 1011 im. rtm. Wiktora Konopki ps. "Grom"

Zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Dnia 14.06.2022r. nasza grupa odbyła wycieczkę pieszymi szlakami turystycznymi po Biebrzańskim Parku Narodowym. Seniorzy zwiedzali Park pod opieką przewodnika, który zapoznał ich z miejscową fauną i florą.